Program lojalnościowy

OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest firma Green Lights z siedzibą w Miechowie przy ulicy Folusz 8.
 2. Program lojalnościowy/Program - działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy dokonują zakupu towarów u Organizatora.
 3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik - każda osoba fizyczna lub firma która przystąpiła do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika - indywidualne konto na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda - produkt, które Organizator umieścił w katalogu nagród w sklepie na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.
I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary Organizatora następuje przyznanie punktów, które wymieniane są na złotówki ( 20 pkt = 1 zł ).
 2. Punkty gromadzone na koncie uczestnika można wymienić na pewne produkty dostępne na sklepie.
 3. Aby wymienić przyznane punkty na produkty trzeba zalogować się na swoim koncie użytkownika i kliknąć aktywny link: " Przejdź do listy produktów, które możesz wymienić za punkty "
 4. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 5. Punkty programu są naliczane proporcjonalnie od wydanej kwoty ( zakupy za 50 zł = przyznane 2 pkt. ).
 6. W ramach działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty. Za zapisanie się do newslettera - 10 pkt, dodanie opinii o produkcie - 10 pkt. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze w formie wypłat, mogą być wymienione tylko na produkty z wymienionej kategorii. Punkty nie mogą przekazane osobie trzeciej.
II. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY
 1. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 5 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 2. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 4. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
III. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta.
 4. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. 
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl