Promocje
Próbka - cegła cięta
Próbka - cegła cięta

10,00 zł

Cena regularna: 20,00 zł

Najniższa cena: 10,00 zł

8,13 zł

Cena regularna: 16,26 zł

Najniższa cena: 8,13 zł
szt.
Produkt dnia
Figurka gipsowa anioł Wiktoria
Figurka gipsowa anioł Wiktoria

35,99 zł

29,26 zł

szt.
Cegła z fugą - Ceglasta / łososiowa 1 m2
Cegła z fugą - Ceglasta / łososiowa 1 m2

55,99 zł

45,52 zł

m2
BETON ARCHITEKTONICZNY C-G 100x50x2
BETON ARCHITEKTONICZNY C-G 100x50x2

39,99 zł

32,51 zł

szt.
Stara cegła cementowa Metallic Corten 1m2
Stara cegła cementowa Metallic Corten 1m2

169,99 zł

138,20 zł

m2
Cegła cięta Rustykalna LOFT 0,5 m2
Cegła cięta Rustykalna LOFT 0,5 m2

57,49 zł

46,74 zł

0,5 m2
Cegła z fugą - szara 0,5 m2
Cegła z fugą - szara 0,5 m2

27,99 zł

22,76 zł

0,5 m2
GLD Fuga gruboziarnista z trasem 10kg
GLD Fuga gruboziarnista z trasem 10kg

49,99 zł

40,64 zł

szt.
Figurka świąteczna Mikołaj z choinką
Figurka świąteczna Mikołaj z choinką

28,99 zł

23,57 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Zwroty i reklamacje

 

1. Zwrot towaru:

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14 dni

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA

kupujący

ADRES DO ZWROTU
Green Lights
ul. Żarnowiecka 16b
32-250 Charsznica
tel. 795 774 086

ZASADY ZWROTU PRODUKTU:

1) Paczkę w terminie nie przekraczającym 14 dni należy odesłać na w/w adres. 

2) Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu.

3) Towar winien być nowy, nienoszący śladów użytkowania, zabrudzeń oraz uszkodzeń.

4) Przesyłkę na okres transportu należy solidnie zabezpieczyć .

5) Zwrot środków odbywa się w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia towaru.

6) Nie przyjmujemy paczek nadanych w opcji 'za pobraniem' 

7) Klient we własnym zakresie ponosi koszty związane z odsyłką towaru do sklepu. 

 

2. Reklamacja stłuczki:

Proszę o kontakt telefoniczny 795 774 086 lub mailowy w celu zgłoszenia stłuczki. Do pozytywnego rozpatrzenia potrzebny będzie spisany z kurierem protokół, kopia dokumentu zakupu oraz zdjęcia stłuczek. Całość należy wysłać na podany mail: sklep@greenlightsdecor.pl . Po otrzymaniu dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu sprawy oferujemy dwa wyjścia: zwrot pieniędzy lub ponowną wysyłkę stłuczek. W przypadku wybrania opcji ponownej wysyłki proszę podać aktualny adres dostawy i nr telefonu. 

 

INFORMACJE O REKLAMACJI:

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.

 

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego przedsiębiorcą z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, za brak zgodności produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu określony przez sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.

 

4. Zawiadomienia o braku zgodności produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres email lub siedziby firmy.

 

5. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

 

6. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności produktu z umową, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.

 

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

 

8. W przypadku reklamacji klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 

9. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia produktu przez sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową).

 

10. Przy zakupie asortymentu z kategorii STARA CEGŁA CIĘTA sprzedawca nie udziela gwarancji.

 

11. W związku z uzasadnioną reklamacją klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sprzedawca odpowiednio: a) pokrywa koszty wymiany lub naprawy oraz ponownego dostarczenia produktu, b) obniża cenę produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny, c) w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorcę na prawach konsumenta – zwraca im cenę produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do sprzedawcy na koszt sprzedawcy.

 

12. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku. Odpowiedź  może być również wysłana mailem.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT):

 

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału, klient będący jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wzór poniżej).

 

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta mają obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres podany wyżej.

 

4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że sprzedawca nie poinformował konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, powinni obchodzić się z produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego rozdziału, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

6. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, wybrali sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, to sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

 

7. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponoszą jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

 

9. Termin czternastodniowy, w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, mogą odstąpić od umowy, liczy się:

 

9.1. dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął produkt w posiadanie,

 

9.2. dla umowy, która obejmuje wiele produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, jego partii lub części,

 

9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów,

 

9.4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w wypadku umowy sprzedaży:

 

10.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

10.2 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

10.3 w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

10.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

 

10.5 w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

  

POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl